Xuất bản thông tin

null Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính hệ không tập trung, khóa 154 (C154- Tháp Mười)

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính hệ không tập trung, khóa 154 (C154- Tháp Mười)

Chiều ngày 14/5/2021, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười, Ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung khóa 154. Có 64/68 học viên là cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Tháp Mười và Cao Lãnh tham gia học tập đủ điều kiện nhận bằng. Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng đã đến dự.

Trong thời gian hơn 6 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu các học phần về Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân. Tình hình nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành.                  

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng đánh giá cao kết quả học tập của các học viên lớp C154, đồng thời mong muốn sau lớp học các học viên tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này Trường Chính Trị tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng cho các học viên có thành tích tốt trong suốt khóa học./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: LÊ TÍNH