Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp đánh giá tiến độ công tác Bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp đánh giá tiến độ công tác Bầu cử

Chiều ngày 18/5/2021, Thành viên Ban Chỉ đạo và UBBC huyện Tháp Mười đã có cuộc họp trực tuyến với thành viên Ban Chỉ đạo và UBBC các xã, thị trấn để đánh giá tiến độ công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng tham dự có ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở VH,TT&DL, Ủy viên UBBC tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đơn vị số 6 (phụ trách đơn vị huyện Tháp Mười).

Qua báo cáo của UBBC huyện và UBND các xã, thị trấn cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định và tiến độ. Hiện các đơn vị tiếp tục tiến hành công tác tuyên truyền với nhiều hình thức và tiến hành trang trí khu vực bầu cử. Cuộc họp cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến ngày bầu cử sắp tới như: Tuyên truyền, rà soát danh sách ứng cử viên và cử tri; việc tập huấn công tác bầu cử, trong đó chú trọng công tác kiểm phiếu, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự.

Tập trung truyên truyền, đặc biệt là ngày, thời gian, địa điểm bầu cử, màu phiếu bầu và thông tin ứng cử viên đến người dân là nội dung được nhấn mạnh trong phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở VH,TT&DL, Ủy viên UBBC tỉnh. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Thương yêu cầu UBBC huyện và UBBC các xã, thị trấn cần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, có phương án xử lý tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm tra cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu, báo cáo quá trình kiểm phiếu theo quy định. UBBC huyện Tháp Mười cũng yêu cầu các thành viên UBBC huyện và UBCC các xã, thị trấn căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tại huyện Tháp Mười vào ngày 23/5/2021 diễn ra thành công và đạt tỷ lệ cao nhất.

Tại huyện Tháp Mười số người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 55, số đại biểu được bầu là 33; Số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 578, số đại biểu được bầu 346; số đơn vị bầu cử cấp huyện 11; số đơn vị bầu cử cấp xã là 88; khu vực bỏ phiếu là 88. Tổng số cử tri là 97.599./.

Biên tập: Hoàng Kha