Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo huyện Tháp Mười tiếp đơn vị tư vấn quy hoạch đô thị thị trấn Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo huyện Tháp Mười tiếp đơn vị tư vấn quy hoạch đô thị thị trấn Mỹ An

Sáng ngày 26/5/2021, Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười có buổi tiếp và làm việc với đơn vị tư vấn quy hoạch xây dựng đô thị thị trấn Mỹ An đến năm 2030 định hướng đến năm 2050. 

Tại buổi làm việc đơn vị Liên danh tư vấn EAI 43 và Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế - Xây dựng không gian Kiến trúc Quốc tế đã giới thiệu về đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận đến năm 2030 - định hướng đến năm 2050 gồm 4 phần: Tổng quan; Quan điểm mục tiêu lập quy hoạch; Các nội dung cần nghiên cứu trong quy hoạch; Hồ sơ sản phẩm và tổ chức thực hiện.

Theo quy hoạch vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, thị trấn Mỹ An sẽ trở thành đô thị loại 3, là trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật, đầu mối giao thông các trục hành lang kinh tế đô thị Quốc gia, là cửa ngõ phía đông của tỉnh. Quy mô, phạm vi ranh giới quy hoạch thị trấn Mỹ An năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 là 6.050 ha gồm toàn bộ thị trấn Mỹ An, 1 phần diện tích các xã Mỹ An, Đốc Binh Kiều, Mỹ Đông, Tân Kiều, Quy mô dân số khoảng 100.000 người.

Mục tiêu là phát triển tiềm năng lợi thế của thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận tạo tiền đề cơ bản để nâng cấp thị trấn Mỹ An trở thành đô thị loại 3, là đô thị huyện lỵ; Phát triển thương mại, dịch vụ; Làng nghề truyền thống; Trung tâm hỗ trợ nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao huyện Tháp Mười.

Sau khi đơn vị tư vấn trình bày về đồ án quy hoạch thị trấn Mỹ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, lãnh đạo huyện Tháp Mười và các ngành liên quan đã đóng góp ý kiến với đơn vị tư vấn về quy mô, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch. Trong đó, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu và điều chỉnh lại phạm vi ranh giới cho phù hợp, thuận tiện cho việc quản lý. Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện thống nhất ý kiến nên quy hoạch toàn bộ diện tích của xã Mỹ An và một phần diện tích các xã Đốc Binh Kiều, Mỹ Đông, Tân Kiều. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn sẽ điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp, gửi lại UBND huyện đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến thực hiện./. 

Bt: Nguyễn Thu- Lê Tính