Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị kỳ họp lần thứ 1 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị kỳ họp lần thứ 1 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 28/5/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười họp liên tịch với các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực MTTQ VN huyện và các ngành liên quan chuẩn bị kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp các đại biểu thảo thuận và thống nhất về thời gian, nội dung dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 1, HĐND huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 24/6/2021 gồm các nội dung như Thông qua dự thảo Nghị quyết quyết định tổ chức 2 kỳ họp lệ năm 2021; Bàn dự kiến số lượng nhân sự 2 ban của Hội đồng nhân dân huyện, khóa 10; Xem xét nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026;  Xem xét tờ trình của UBND huyện về sử dụng kết dư ngân sách.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện – Đinh Minh Dũng đã thống nhất 5 nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ nhất, đồng thời yêu cầu UBND huyện chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân huyện hướng dẫn các xã chuẩn bị nội dung cuộc họp về mặt nghiệp vụ. Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn các xã về mặt Đảng và tham mưu cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm quy trình chuẩn bị nhân sự Phó Chủ tịch UBND huyện./.

Bt: Nguyễn Thu