Xuất bản thông tin

null Kiểm tra thực hiện phòng, chống dịch nơi công cộng

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra thực hiện phòng, chống dịch nơi công cộng

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao, thị trấn Mỹ An tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống và việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn, uống. Bước đầu sẽ nhắc nhở các cơ sở, trường hợp bán trực tiếp, tại chỗ phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và không quá số lượng người theo quy định (20 người), đồng thời giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét; các trường hợp tái phạm sẽ lập biên bản xử phạt, tạm dừng hoạt động, rút giấy phép các cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định.

Đối với nơi công cộng yêu cầu người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và bảo đảm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn kiểm tra việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông./.

Biên tập: Hoàng Kha