Xuất bản thông tin

null Tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết yêu cầu công chứng, chứng thực có liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết yêu cầu công chứng, chứng thực có liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân

Tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết yêu cầu công chứng, chứng thực có liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân là nội dung của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp triển khai tại Công văn số 629/STP-BTTP ngày 02/6/2021.

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân các, tổ chức hành nghề công chứng, bộ phận một cửa của UBND cấp xã, cấp huyện đã yêu cầu người dân thực hiện cập nhật thông tin căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi yêu cầu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch (do người dân chưa làm thủ tục thay đổi căn cước công dân thay chứng minh nhân dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Theo đó, Sở Tư pháp yêu cầu cán bộ, công chức tham mưu thực hiện chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, các Phòng Tư pháp và Công chứng viên không được từ chối công chứng, chứng thực hoặc yêu cầu bổ sung thông tin căn cước công dân khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết các hợp đồng, giao dịch của người dân có liên quan đến giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ có liên quan mà trên các giấy tờ đó còn thể hiện thông tin chứng minh nhân dân. Khi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin CCCD của người đứng tên sở hữu tài sản giao dịch, vận dụng chức năng quét mã QR code.

Căn cứ Luật Căn cước công dân năm 2014 và Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ Công an quy dịnh về mẫu thẻ căn cước công dân có chứa mã QR code, lưu thông tin nhân thân của công dân như: số CCCD; số CMND; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký thường trú; ngày cấp CCCD, thông tin này đã được Bộ Công an xác thực./.

Biên tập: Hoàng Kha