Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 10/6/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã triển khai Hướng dẫn số 883 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn số 499 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 507 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn bổ sung về công tác nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị,  đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình của kỳ họp thứ nhất, thời gian triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp chậm nhất 7 ngày trước khi kỳ họp diễn ra, chú ý thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức kỳ họp. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự bầu các chức danh HĐND và Ủy ban nhân dân, đảm bảo quy trình, số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Các phiếu bầu nên in màu khác nhau để dễ phân biệt, sau khi bầu xong Chủ tịch HĐND và các Ban của Hội đồng nhân dân ra mắt trước HĐND, có thể tổ chức vận động quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ họp để các đại biểu tham gia. Các văn bản, hồ sơ liên quan phải chuẩn bị trước kỳ họp lần thứ nhất./.

Bt: Nguyễn Thu-Hình: Vũ Chiến