Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đảm bảo việc treo pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu đúng quy định

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đảm bảo việc treo pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu đúng quy định

Thực hiện đúng quy định, đảm bảo mỹ quan, thông thoáng và an toàn tại các khu vực cổng trường, tường rào trước trụ sở, đó là chỉ đạo của UBND huyện Tháp Mười đối với các ban, ngành huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn.

Theo đó, các đơn vị tiến hành rà soát và tháo dỡ các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hiện đang treo trên tường rào tại trụ sở các cơ quan, đơn vị. Tháo dỡ các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu đã hết hiệu lực về thời gian triển khai; thực hiện thay mới các băng rôn, pa nô,… bị rách hoặc hư hỏng hiện treo. Trong quá trình lắp đặt các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu khu vực cổng trường, trụ sở cơ quan cần đảm bảo vẻ mỹ quan, thông thoáng, an toàn, được bố trí ở khu vực phù hợp, không treo trên tường rào.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan chủ trì, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Biên tập: Hoàng Kha