Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười khảo sát các công trình xây dựng cơ bản

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười khảo sát các công trình xây dựng cơ bản

Sáng ngày 15/6/2021, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý cùng lãnh đạo các ngành chuyên môn đã có buổi khảo sát, rà soát danh mục các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2021 – 2022 tại xã Tân Kiều.

Đoàn đến khảo sát thực tế tại Cụm dân cư, Điểm mua bán, các tuyến đường, cầu và trường học trên địa bàn xã Tân Kiều. Qua đó, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý yêu cầu, các ngành chuyên môn đề ra giải pháp, có phương án chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch; chủ động, đổi mới cách thức, phương thức, chú trọng hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch đề ra nhằm góp phần phát triển chung kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, ngành chuyên môn cần lưu ý các công trình xây dựng trái phép, đảm bảo an toàn về điện tại các Chợ, Điểm mua bán trên địa bàn huyện.

Đối với Điểm mua bán xã Tân Kiều, UBND xã có trách nhiệm chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy, nổ, an toàn về điện, trật tự mua bán và vệ sinh môi trường.

Biên tập: Hoàng Kha