Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Công bố Quyết định đổi tên Trung tâm Chính trị huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Công bố Quyết định đổi tên Trung tâm Chính trị huyện

Chiều ngày 17/6/2021, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười - Đinh Minh Dũng đến trao Quyết định đổi tên Trung tâm Chính trị huyện.

Trao Quyết định và chúc mừng toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Chính trị huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Đinh Minh Dũng yêu cầu Trung tâm Chính trị huyện khẩn trương rà soát lại quy chế, nội quy. Bên cạnh đó, đơn vị cần tập trung mọi nguồn lực để phát huy cao độ, bám sát chức năng, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Theo Quyết định, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười được đổi tên thành Trung tâm Chính trị huyện Tháp Mười kể từ ngày 07/6/2021. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trung tâm Chính trị huyện Tháp Mười thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư, cụ thể: Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cở sở trên địa bàn huyện; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy./.

Biên tập: Hoàng Kha