Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh về Phương án phát triển Cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh về Phương án phát triển Cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Công thương Đồng Tháp đến làm việc với UBND huyện Tháp Mười về Phương án phát triển Cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện Tháp Mười có Cụm Công nghiệp - Dịch vụ Thương mại Trường Xuân với tổng diện tích quy hoạch trên 93ha. Hiện huyện đã giao đất cho 04 nhà đầu tư và đưa vào hoạt động 03 dự án. Giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Tháp Mười tập trung thu hút đầu tư, phát huy lợi thế cửa ngõ phía Đông của tỉnh kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Huyện cũng kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn lại; bổ sung một số nội dung trong Phương án phát triển Cụm Công nghiệp - Dịch vụ Thương mại Trường Xuân.

Sở Công thương tỉnh trao đổi với huyện một số nội dung về Phương án phát triển Cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị của huyện để đề xuất tỉnh xem xét, quyết định.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính