Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 31/5/2021 – 06/6/2021

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 31/5/2021 – 06/6/2021

Giá cá tra nguyên liệu 21.500 – 22.000 đồng/kg (tăng 300 đồng/kg  so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.306 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ 306 - 806 đồng/kg.

Tôm trứng được thu mua tại ao có giá dao động từ 90.000 - 120.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước); tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá Lóc nuôi 35.000 – 37.000 đồng/kg , cá Sặc rằn 20.000 – 22.000 đồng/kg, cá Thát lát 45.000 – 46.000 đồng/kg, cá Điêu hồng 34.000 – 35.000 đồng/kg, cá Rô 23.000 - 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng Ếch 26.000 – 27.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 21.500 – 22.000 đồng/kg (tăng 300 đồng/kg  so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.306 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ 306 - 806 đồng/kg.

Tôm trứng được thu mua tại ao có giá dao động từ 90.000 - 120.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước); tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá Lóc nuôi 35.000 – 37.000 đồng/kg , cá Sặc rằn 20.000 – 22.000 đồng/kg, cá Thát lát 45.000 – 46.000 đồng/kg, cá Điêu hồng 34.000 – 35.000 đồng/kg, cá Rô 23.000 - 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng Ếch 26.000 – 27.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước)

Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 1.909 đồng/trứng (tăng 65 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 57.545 đồng/kg (giảm 4.055 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu có giá 10.000 đồng/kg (giảm 7.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 27.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 8.000 đồng/kg (giảm 7.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 20.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 17.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 15.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 9.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), ổi có giá 2.500 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 5.000 kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước)

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: khoai môn có giá 18.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), mè có giá 45.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.000 đồng/kg, bắp ăn tươi (trái) có giá 2.600 đồng/kg, sen có giá 10.000 đồng/kg, củ cải có giá 3.000 đồng/kg, hành lá có giá 13.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt có giá 11.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), riêng khoai lang hiện tiêu thụ bằng hình thức giải cứu cho người dân.

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.600 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg so với tuần trước), giá lúa thường IR 50404 tại ruộng giá 6.200 đồng/kg (giảm 600 đồng/kg so với tuần trước).

 Nguồn: www.dongthapxanh.vn