Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại

Ngày 23/6/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ngọt cùng ngành chuyên môn huyện tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp về phát triển hạ tầng thương mại.

Huyện Tháp Mười có 10 chợ và 05 điểm mua bán được đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Trong đó có 01 chợ hạng I là chợ Tháp Mười. Về đầu tư hạ tầng và xây dựng chợ NTM, chợ văn minh, giai đoạn 2016 – 2020, huyện đã bố trí kinh phí trên 25 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa chợ. Đến nay, trên địa bàn có 08 chợ đạt tiêu chí chợ văn minh; Có 06 dự án hạ tầng thương mại và 07 cửa hàng tiện lợi được đầu tư và đi vào hoạt động. Giai đoạn 2021 – 2025, huyện tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thương mại của tỉnh, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng thương mại các chợ; kêu gọi đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý chợ...

Sở Công thương trao đổi và thống nhất với huyện một số nội dung về bổ sung và thay đổi quy hoạch liên quan đến ngành hàng vịt và thương mại dịch vụ tại Gò Tháp. Sở Công thương ghi nhận những kiến nghị của huyện để đưa vào dự thảo quy hoạch trình tỉnh xem xét.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính