Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Có 12/25 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Có 12/25 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên

Chiều ngày 24/6/2021, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Tháp có buổi làm việc với Huyện ủy Tháp Mười về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá cao sự chủ động của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động,  xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm và 07 nhóm giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Trên cơ sở Chương trình hành động của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa, đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay, có 12/25 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Huyện đã phát huy thế mạnh, tập trung đổi mới tổ chức sản xuất 06 ngành hàng tái cơ cấu, trong đó, thế mạnh là cây lúa, sen và cá sặc rằn; tăng cường hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, duy trì 06 mô hình ứng dụng nông nghiệp 4.0. Mục tiêu của huyện là đến cuối năm 2021, xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ đạt xã nông thôn mới nâng cao, đến năm 2025, huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra; có giải pháp cụ thể để quản lý đảng viên, giảm tỷ lệ đảng viên bị xóa tên do đi làm ăn xa; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; tăng cường quảng bá, kêu gọi doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Buổi sáng, đoàn đã đến khảo sát mô hình nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học, thăm vùng nuôi cá sặc rằn ở xã Láng Biển, làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) và Công ty Cổ phần Thực phẩm One One Miền Nam ở Cụm công nghiệp Trường Xuân.

Bt+ Hình : Thúy Ly (TTVH-TT&TT)