Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đẩy mạnh tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đẩy mạnh tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021, huyện Tháp Mười triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Với chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp như:  Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, ý nghĩa của gia đình, lịch sử ngày Gia đình Việt Nam; giới thiệu những gia đình tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay về xây dựng gia đình hạnh phúc; phê phán hành vi bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, bạo hành trẻ em...Tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19...

Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội đối với công tác gia đình; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác gia đình.

Bt: Như Ý + Ảnh: Hoàng Kha