Xuất bản thông tin

null HĐND xã Đốc Binh Kiều tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND xã Đốc Binh Kiều tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 29/6/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Đốc Binh Kiều tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Bà Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đã đến dự.

Tại kỳ họp sau khi nhe Ủy ban bầu cử xã Đốc Binh Kiều báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã và Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đốc Binh Kiều, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Võ Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa X, ông Huỳnh Minh Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa IX tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa X. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đốc Binh Kiều, khóa IX tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND xã khóa X, ông Nguyễn Văn Việt và ông Đoàn Văn Phần, Phó Chủ tịch UBND xã khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Đốc Binh Kiều khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Trưởng, Phó Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân xã Đốc Binh Kiều, Bầu các Ủy viên UBND xã, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này Hội đồng nhân dân xã Đốc Binh Kiều đã phát động phong trào ủng hộ tiền mua Vắcxin phòng ngừa bệnh Covid-19 và được các đại biểu cùng khách dự đồng tình hưởng ứng.

BT: NGUYỄN THU