Xuất bản thông tin

null HĐND xã Mỹ An khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND xã Mỹ An khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Ngày 29/6/2021, HĐND xã Mỹ An khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của 25 đại biểu. Đến dự có Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh.

Công tác tổ chức kỳ họp được đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định như: khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và ngồi giữ khoảng cách.

Kỳ họp đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhìn chung, công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% (5.986 cử tri), có 25 ông, bà trúng cử Đại biểu HĐND xã Mỹ An, khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh HĐND xã, UBND xã; ông Võ Minh Tiến trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Hoàng Phong trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Mỹ An, khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh chúc mừng những kết quả trong công tác bầu cử tại xã Mỹ An. Với tinh thần và trách nhiệm, từng đại biểu được trúng cử phát huy vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Kỳ họp thứ nhất đã bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã, qua đó, HĐND xã cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho kỳ họp thứ hai, để đưa ra thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng việc nghiên cứu, bàn những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra./.

Biên tập: Hoàng Kha