Xuất bản thông tin

null Thị trấn Mỹ An bầu các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị trấn Mỹ An bầu các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Sáng ngày 30/6/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị trấn Mỹ An, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND). Đến dự và phát biểu tại kỳ họp có ông Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Huyện ủy Tháp Mười.

Kỳ họp thông qua báo cáo của Ủy ban bầu cử thị trấn Mỹ An về kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết xác nhận tư cách Đại biểu HĐND thị trấn Mỹ An khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 30 ông, bà trúng cử.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thị trấn Mỹ An. Ông Nguyễn Tấn Ảnh trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND và ông Đinh Công Phủ trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ An, khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức 2 kỳ họp lệ năm 2021 cũng được các đại biểu thống nhất thông qua tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Huyện ủy Tháp Mười chúc mừng các đại biểu đã trúng cử đợt bầu cử và các đại biểu trúng cử vào các chức danh HĐND, UBND thị trấn Mỹ An tại kỳ họp thứ nhất. Qua đó, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười tin rằng, với vai trò và trách nhiệm là người đại biểu dân cử, các đại biểu sẽ thực hiện tốt ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp, phương hướng trong các kỳ họp tới để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thị trấn Mỹ An đã đề ra./.

Biên tập: Hoàng Kha