Xuất bản thông tin

null Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Kiều khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Kiều khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 30/6/2021, HĐND xã Tân Kiều khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, công tác tổ chức và các đại biểu dự kỳ họp đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử xã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Theo đó, xã đã tổ chức công tác bầu cử, tuyên truyền vận động cử tri đi bầu đúng quy định và thời gian với tỷ lệ đạt cao; không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu lại hoặc bầu thêm. Xã có 26 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh HĐND, UBND. Kết quả, ông Đồng Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa X; ông Phạm Thành Nghĩa, Chủ tịch HĐND xã khóa IX được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã khóa X. Ông Trịnh Minh Khoa tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kiều. Bầu ông Nguyễn Văn Trí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kiều.

Bt: Như Ý