Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ

Chiều ngày 30/6/2021, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Quý trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Ngô Hữu Phước – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tháp Mười.

Ông Ngô Hữu Phước sinh năm 1966, đã trải qua nhiều vị trí và chức vụ khác nhau, trong đó có gần 15 năm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Theo Quyết định, ông về hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/7/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Quý chúc mừng và ghi nhận những cống hiến của ông Ngô Hữu Phước trong suốt quá trình công tác thời gian qua, đặc biệt là đối với lĩnh vực Nội chính. Chủ tịch UBND huyện mong rằng, sau khi về hưu, ông tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ hưu trí, chia sẻ kinh nghiệm, cũng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Biên tập: Hoàng Kha – Hình: Lê Tính