Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 họp kỳ họp lần thứ nhất

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 họp kỳ họp lần thứ nhất

Ngày 01/7/2021 Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 họp kỳ họp lần thứ nhất, tổ chức cuộc họp tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định. Đến dự có Ông Nguyễn Văn Vũ Minh Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, cùng có mặt của 33 vị Đại biểu và khách dự cùng tham dự.

Cuộc họp đã thông qua Báo cáo của Ủy ban bầu cử xã về kết quả bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua đó tiến hành bầu các chức danh Hội đồng nhân dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu các chức danh Ủy ban nhân dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả ông Trần Minh Hổ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, bà Trần Thị Vạn Mai giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, ông Trần Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế, ông Trần Minh Lưng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế; Ông Nguyễn Thanh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Đoàn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Huỳnh Tấn Khanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Nguyễn Tân Cương Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và ông Trần Quốc Khánh Trưởng Công an xã là Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa X. Ông Nguyễn Văn Vũ Minh Bí thư Huyện ủy huyện Tháp Mười đã trao hoa chức mừng cho các Đồng chí trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Vũ Minh Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đã chúc mừng những kết quả trong công tác bầu cử. Với tinh thần và trách nhiệm, từng đại biểu được trúng cử phát huy vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Kỳ họp thứ nhất đã bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã, qua đó, HĐND xã cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho kỳ họp thứ hai, để đưa ra thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng việc nghiên cứu, bàn những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Đặc biệt cần quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình hiện nay.

Nhân cuộc họp lần này Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đông đã ra Quyết định khen thưởng cho 04 tập thể và 17 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Nhu