Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Làm việc với Công ty BA Holdings về đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Làm việc với Công ty BA Holdings về đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Chiều ngày 07/7/2021, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chuyên môn đã có buổi làm việc qua phần mềm Google Meet với Công ty BA Holdings về đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

Mục đích của dự án là xây dựng được vùng nông nghiệp hữu cơ phù hợp môi trường địa phương, có sản lượng đủ lớn để có thể cung cấp cho các nhà phân phối lớn trong và ngoài nước. Dự kiến mô hình được thực hiện tại khu vực thuê lại đất công của huyện Tháp Mười với diện tích 01 ha (tùy theo tình hình thực tế) gồm trồng dừa xiêm cao sản, mít Indo kết hợp nuôi cá và gà.

Qua trao đổi ý kiến giữa lãnh đạo huyện cùng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, TNMT với Công ty, lãnh đạo huyện yêu cầu phía Công ty BA Holdings tư vấn cụ thể hơn dự án đối với một số chi tiết như: định hướng dự án gắn với phát triển KT-XH tại địa phương, thời gian thuê đất,.. Qua đó, phía Công ty sẽ bổ sung, hoàn thiện dự án, trong đó chú trọng đến việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm công nghệ cao, sản xuất hữu cơ hoặc hỗ trợ sản xuất hữu cơ trong vùng dự án,.. để huyện có cở sở trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến./.

Biên tập: Hoàng Kha