Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Triển khai test nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Triển khai test nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch

Sáng ngày 07/7/2021, huyện Tháp Mười bắt đầu triển khai test nhanh Covid-19 đối với người từ ngoài tỉnh vào huyện. Trước mắt được thực hiện tại chốt kiểm soát dịch N2.

Ngay từ sáng sớm, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí lực lượng để tiến hành test nhanh Covid-19. Đối tượng được test nhanh gồm người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa và công nhân, người lao động đi làm hàng ngày (phải có giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp). Thời hạn bảo lưu kết quả test nhanh là 3 ngày, đồng thời chi phí mỗi lần test là gần 160.000 đồng. Qua nửa ngày hoạt động, chốt này đã test gần 100 trường hợp, kết quả đều âm tính. Đối với các trường hợp đã xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 còn thời hạn, lực lượng tiến hành đo thân nhiệt, cho khai báo y tế và được lưu thông.

Sau khi bố trí ổn định được lực lượng, Trung tâm Y tế huyện sẽ tiến hành test nhanh cho 2 chốt chính còn lại là chốt Trường Xuân và Đốc Binh Kiều.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, bắt đầu từ 18 giờ ngày 06/7/2021, người vào địa bàn tỉnh phải xuất trình giấy xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 còn thời hạn và đối với công nhân, người lao động, chuyên gia đi làm hàng ngày, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa có thể sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-COV-2 còn trong thời hạn và Giấy xác nhận của cơ sở, doanh nghiệp.

Biên tập: Hoàng Kha