Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Thực hiện thí điểm mô hình “ Người nông dân chuyên nghiệp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Thực hiện thí điểm mô hình “ Người nông dân chuyên nghiệp”

Thực hiện thí điểm mô hình “ người nông dân chuyên nghiệp”, Tháp Mười chọn nông dân ở các xã Mỹ Đông, Phú Điền, Đốc Binh Kiều và Thạnh Lợi để tham gia mô hình.

Theo đó, huyện đã chọn HTX DVNN Thắng Lợi xã Mỹ Đông và HTX DVNN xã Thạnh Lợi thí điểm trên lĩnh vực sản xuất cây lúa; Minh Điền hội quán ở ấp Mỹ Điền xã Phú Điền và Thuận Kiều hội quán của xã Đốc Binh Kiều thí điểm trên lĩnh vực sản xuất cây mít.

Để trở thành “người nông dân chuyên nghiệp”, người nông dân phải biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường; liên kết trong sản xuất; tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác; biết làm du lịch cộng đồng và biết tham gia tốt các hoạt động do địa phương phát động.

Thực hiện mô hình nhằm nâng cao năng lực nông dân trong sản xuất, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp; thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và tạo dựng hình ảnh huyện Tháp Mười.

Bt+ Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)