Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lãnh đạo Huyện khảo sát khu dự kiến thành lập điểm cách ly phòng chống dịch bệnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lãnh đạo Huyện khảo sát khu dự kiến thành lập điểm cách ly phòng chống dịch bệnh

Ngày 26/3/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Lê Văn Ngọt cùng các ngành liên quan đã đến khảo sát Trường Trung cấp Tháp Mười, điểm dự kiến thành lập điểm cách ly phòng chống dịch bệnh.

Lãnh đạo huyện đã khảo sát hiện trạng, diện tích, cơ sở vật chất, số phòng của Trường để ngành chuyên môn của huyện nắm, bố trí cho phù hợp theo quy định. Theo đó, Trường có diện tích trên 22 ngàn mét vuông, có dãy phòng hành chính, 2 dãy phòng học lý thuyết, phòng thực hành, nhà xưởng, nhà công vụ và căn tin.

Qua khảo sát, Lãnh đạo UBND huyện đề nghị Công an, Quân sự và chỉ đạo ngành chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch, nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị để UBND huyện hoàn chỉnh và triển khai thực hiện./.

Thúy Ly