Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các Công ty, Doanh nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các Công ty, Doanh nghiệp

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong các Công ty, Doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý cùng các ngành chuyên môn có buổi kiểm tra vào sáng ngày 07/7/2021.

Tại xã Mỹ Đông, qua kiểm tra Công ty TNHH Đại Phát Garments, Công ty tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, có bố trí nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào Công ty. Đối với Công ty TNHH giày da Ánh Dương còn một số nội dung chưa đảm bảo an toàn.

Qua đó, lãnh đạo huyện còn yêu cầu phía lãnh đạo các Công ty cần quan tâm công tác phòng, chống dịch, thường xuyên khai báo y tế và theo dõi tình trạng sức khỏe của công nhân; quản lý chặt chẽ đối với các công nhân ở ngoài huyện, sắp xếp ngồi giữ khoảng cách và thực hiện nguyên tắc 5K; đồng thời xây dựng phương án phòng, chống dịch. Ngành chuyên môn và UBND xã Mỹ Đông thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những trường hợp thực hiện sai quy định về phòng, chống Covid-19./.

Biên tập: Hoàng Kha