Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 08/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười họp liên tịch với các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành liên quan chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp các đại biểu thảo luận và thống nhất về thời gian, phương thức, nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào các ngày 29, 30/7/2021. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, ước thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước; Công tác giám sát của HĐND huyện trên các lĩnh vực; Kết quả kiểm sát, xét xử trong 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Vũ Minh thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 2 bằng hình thức họp không giấy, yêu cầu UBND huyện và các ngành liên quan gửi báo cáo, tờ trình sớm để HĐND huyện tập hợp gửi đại biểu nghiên cứu thảo luận tại tổ trước kỳ họp./.

Bt: Nguyễn Thu