Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 05, khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 05, khóa X

Ngày 15/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 05 khóa X. Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm Google Meet.

Trong cuộc họp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo thuận giải pháp thực hiện song song 2 nhiệm vụ là phòng chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo đó, hiện tại, Tháp Mười có 06/13 xã, thị trấn có ca F0, để ngăn chặn ca mới và kiểm soát tốt các ca F1,F2 và F3, Lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương và ngành chuyên môn cần khoanh vùng và truy vết nhanh; mỗi xã cần có 02 nhân viên lấy mẫu kháng nguyên nhanh để đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác; triển khai nắm danh sách, lấy mẫu test nhanh đối với các tài xế, nhân viên giao hàng được phép lưu thông theo quy định; đối với các hộ mua bán ở 02 chợ Tháp Mười và Đốc Binh Kiều, yêu cầu phải có kết quả test nhanh âm tính; xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg; thực hiện đúng quy trình, quy định đối với những ca F2, F3.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế, các địa phương cần rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, đánh giá, phân loại từng chỉ tiêu và đề ra kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế.

Lãnh đạo huyện cũng nhấn mạnh, các ngành và địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch; huy động nguồn lực xã hội hóa, tình nguyn viên tham gia phòng chống dịch; tăng cường đảm bảo an ninh mạng và xử lý nghiêm các thông tin sai sự thật về phòng chống dịch bnh.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính