Xuất bản thông tin

null Tháp Mười thành lập Tổ công tác rà soát, kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười thành lập Tổ công tác rà soát, kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện

Nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất, chế biến và kết nối tiêu thụ nông sản, không để xảy ra tình trạng nông sản ùn ứ, tồn đọng; đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước dịch Covid-19. UBND huyện Tháp Mười thành lập Tổ công tác (gọi tắt là Tổ công tác) rà soát, kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát các vùng, các loại nông sản, thủy sản đang trong mùa vụ thu hoạch hoặc sắp vào mùa vụ thu hoạch và sản lượng dự kiến thu hoạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng tốt, an toàn dịch bệnh; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiêu thụ các loại nông sản, thủy sản.

Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ xây dựng các giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất, chế biến và kết nối tiêu thụ nông sản, không để xảy ra tình trạng nông sản ùn ứ, tồn đọng; tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhằm ứng phó với dịch Covid-19 và cập nhật Bản đồ an toàn Covid-19 tại các cửa hàng, siêu thị, chợ; xây dựng kế hoạch đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, khu vực cách ly, phong tỏa (khi có yêu cầu).

Tổ công tác có 22 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Tổ phó. Các thành viên là Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, các tổ chức chính trị- xã hội và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Cơ quan thường trực rà soát, kết nối tiêu thụ nông sản đặt tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Cơ quan thường trực cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu đặt tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Biên tập: Hoàng Kha