Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin của bệnh nhân và người có liên quan đến Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin của bệnh nhân và người có liên quan đến Covid-19

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng ở mỗi người dân, tạo nên tâm thế bình tĩnh đối phó, chiến thắng dịch bệnh trong cộng đồng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp thực hiện sai quy định. Trước tình hình đó, UBND huyện Tháp Mười chỉ đạo chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin của bệnh nhân và người có liên quan đến Covid-19.

Công văn cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng thông tin cá nhân của bệnh nhân và người nghi nhiễm Covid-19 bị đăng tải, chia sẻ trái phép trên mạng xã hội với đầy đủ danh tính, địa chỉ, lịch trình di chuyển, tiếp xúc…Hành vi trên đã vi phạm quy định về bảo mật thông tin cá nhân của người dân theo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh, trái với nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch Covid-19. Điều đó gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người bị đưa thông tin và làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của huyện.

Để khắc phục hạn chế trên, UBND huyện Tháp Mười đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của bệnh nhân và người có liên quan đến Covid-19; nghiêm cấm việc đưa thông tin về kết quả xác minh, truy vết và thông tin cá nhân của các trường hợp nhiễm (F0) hoặc nghi nhiễm Covid -19 (F1, F2, F3…) lên mạng internet và các Trang mạng xã hội. Trong đó, Công an huyện phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Biên tập: Hoàng Kha