Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường hàng tuần

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường hàng tuần

Để đạt tiêu chí môi trường của huyện Nông thôn mới, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, định kỳ hàng tuần ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường để nâng cao nhận thức và tạo thói quen giữ gìn môi trường cho người dân.

Ngoài ra, huyện Tháp Mười đã trang bị trên 400 bể chứa rác thải nông nghiệp bố trí đều khắp ở các xã, thị trấn trong huyện. Các bể chứa rác nông nghiệp được bố trí ở các tuyến đường vào ruộng hay ở các tuyến đường nông thôn để người dân sau khi sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật thì gom bỏ vào bể, định kỳ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Huyện tăng cường tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại gia đình, bỏ rác đúng nơi quy định để đơn vị thu gom rác thải thu gom, trung bình, lượng chất thải rắn phát sinh ở tất cả các chợ và cụm, tuyến dân trên địa bàn huyện được tổ chức thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải Đập Đá khoảng 18,5 tấn/ngày./.

Thúy Ly