Xuất bản thông tin

null Tháp Mười lập thêm các chốt kiểm dịch tăng cường phòng bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười lập thêm các chốt kiểm dịch tăng cường phòng bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Tháp Mười đã lập thêm nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương có địa bàn giáp ranh xảy ra dịch bệnh Covid-19 và các khu vực phong tỏa do có ca bệnh F0.

Hiện toàn huyện có tổng số 58 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở các xã, thị trấn trong huyện. Trong đó có 7 chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện và 51 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 do các xã, thị trấn thành lập gồm chốt mở, chốt đóng và chốt phong tỏa. Các địa phương có nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh là Thanh Mỹ 11 chốt, Đốc Binh Kiều 10 chốt và Mỹ Quí 8 chốt. Lực lượng tham gia trực chốt gồm Công an, Quân sự, Y tế và Hội viên các Tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

Việc tăng cường thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nhằm quản lý nghiêm ngặt việc chấp hành Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ của người dân trên địa bàn, đồng thời nắm thông tin người từ địa phương khác đi qua hoặc người từ vùng dịch trở về huyện để kịp thời cách ly theo quy định, hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng./.

Bt: Nguyễn Thu