Xuất bản thông tin

null Tháp Mười không tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười không tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, HĐND huyện Tháp Mười đã quyết định không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như thường lệ, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thường trực HĐND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ VN huyện Tháp Mười thống kê các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri trước bầu cử gửi UBND huyện xem xét giải trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện như thường lệ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, thông báo triển khai việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua văn bản, gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổng hợp, báo cáo. Dự kiến kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Tháp Mười, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 12/8/2021./.

Bt: Nguyễn Thu