Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

Chiều ngày 23/7/2021, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Vũ Minh làm trưởng đoàn đến giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện về công tác thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội trên địa huyện nhưng công tác thu ngân sách được các ngành và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, các khoản thu được tập trung đầy đủ và kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 30/6/2021, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 62% dự toán thông qua Hội đồng nhân dân huyện, so với thực hiện cùng kỳ năm 2020 bằng 131%. Việc chi Ngân sách được thực hiện đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề nghị Phòng TC-KH tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác thu- chi, quản lý ngân sách, giám sát chặt chẽ các danh mục chi đã thông qua HĐND. Rà soát kỹ các nguồn thu, xác định lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, có giải pháp xử lý nợ công theo lộ trình. Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện thu- chi ngân sách đảm bảo đúng quy định./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA