Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười vừa giám sát kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện năm 2021.

Đến tháng 7/2021, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười đã tổ chức giao thầu, đấu thầu 45/79 gói thầu, đạt 57% kế hoạch. Trong đó đấu thầu 15/25 gói, chào hàng cạnh tranh 05/10 gói và chỉ định thầu 25/44 gói trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, các công trình trường học, trụ sở làm việc các cơ quan Nhà nước. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021 là 257.818 tỷ đồng, đã giải ngân được 39.933 tỷ đồng, đạt 15%. Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2021 là: 95.686 tỷ đồng, giải ngân 8.627 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thời gian qua còn một số khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai thi công và hạ tầng đô thị như một số hộ dân không thống nhất giao mặt bằng, công trình thi công chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện chia sẻ khó khăn cùng đơn vị, đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tham mưu tốt cho UBND huyện về lĩnh vực xây dựng cơ bản. Rà soát lại từng nhóm công trình, có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đảm bảo chất lượng công trình trên các lĩnh vực, nâng cao tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Khảo sát lại hệ thống cây xanh đô thị, có giải pháp chỉnh trang, nâng cấp cho phù hợp, xây dựng vỉa hè đúng quy cách./.

BT: NGUYỄN THU