Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lãnh đạo huyện kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lãnh đạo huyện kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp

Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười cùng các ngành chuyên môn vừa kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 ở các doanh nghiệp.

Hiện tại, Tháp Mười có 08 doanh nghiệp đã ngừng sản xuất và 06 doanh nghiệp còn hoạt động là Công ty TNHH MTV KD & XX lúa gạo Cẩm Nguyên; Công ty TNHH Chơn Chính; Công ty CP Thiên Hà KAMEDA - CN Đồng Tháp; Công ty CP Thực Phẩm One One Miền Nam; Công ty TNHH may mặc Nguyễn Hoàng; Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice). Các doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện giảm quy mô sản xuất từ trên 850 người lao động xuống còn trên 200 người lao động và thực hiện 04 tại chổ là sản xuất tại chổ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ và phòng chống dịch tại chỗ.

Qua kiểm tra, Lãnh đạo huyện đánh giá các công ty thực hiện tốt nguyên tắc 04 tại chỗ, có xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, có thực hiện test nhanh cho người lao động còn lại đang làm việc. Lãnh đạo huyện cũng nhắc nhở các doanh nghiệp, cần có cán bộ y tế và có hợp đồng với y tế địa phương để chăm sóc sức khỏe cho công nhân, trong quá trình sản xuất, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế…

Bt + Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)