Xuất bản thông tin

null Tổ đại biểu cụm số 1 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khoá X

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ đại biểu cụm số 1 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khoá X

Sáng ngày 29/7/2021, Tổ đại biểu cụm số 1, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười gồm các xã Mỹ Đông, Mỹ Quí, Láng Biển, Phú Điền và Thanh Mỹ thảo luận văn kiện kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực Giáo dục, Nông nghiệp; Xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, Đại biểu kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện cần quan tâm các giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chú trọng phát triển các ngành hàng chủ lực của huyện, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường giải pháp nâng chất các tiêu chí NTM, đầu tư xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp các tuyến đường nông thôn cho nhân dân đi lại thuận tiện và đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao. Đại biệu HĐND huyện cũng kiến nghị huyện quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng trang thiết bị truyền thanh cơ sở, đáp ứng nhu cầu công tác thông tin tuyên truyền ở địa phương.

Sau khi thảo luận tại tổ nếu các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện còn ý kiến sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường trong kỳ họp thứ 2 HĐND huyện dự kiến diễn ra vào ngày 12/8 sắp tới.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha