Xuất bản thông tin

null Tổ đại biểu cụm 2 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, Khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ đại biểu cụm 2 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, Khóa X

Chiều ngày 29/7/2021, Tổ đại biểu cụm số 2 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười gồm các xã Tân Kiều, Đốc Binh Kiều, Mỹ An và Thị trấn Mỹ An tổ chức thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghiên cứu văn kiện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị về các giải pháp thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; tình hình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, công tác hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; quan tâm thực hiện các công trình nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Phát biểu tại buổi thảo luận, Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện đề nghị các đại biểu phát huy vai trò giám sát của người đại biểu Nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện./.

BT: Nguyễn Thu