Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Chiều ngày 30/7/2021, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Trần Thị Quý trao Quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với cho ông Đinh Hồng Thái và ông Đoàn Thanh Liêm.

Theo Quyết định, kể từ ngày 01/8/2021, ông Đinh Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; ông Đoàn Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Chúc mừng ông Đinh Hồng Thái và ông Đoàn Thanh Liêm được bổ nhiệm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Trần Thị Quý mong muốn 2 ông tục phát huy năng lực, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của huyện Tháp Mười nói chung./.

Biên tập: Hoàng Kha