Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Trần Thị Quý kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Trần Thị Quý kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ

Sáng ngày 08/8/2021 Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Trần Thị Quý đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn xã Mỹ Quí và xã Mỹ Đông

Qua kiểm tra thực tế, tại chợ Đường Thét và chợ Mỹ Quý có một số hộ mua bán chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Mỹ Quí chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác giám sát tại khu vực chợ phối hợp với các ngành chức năng huyện, huy động lực lượng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong mua bán tại các chợ.

BT: VŨ CHIẾN