Xuất bản thông tin

null Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X

Chiều ngày 09/8/2021, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Qua nghiên cứu văn kiện, đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo văn kiện kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, đồng thời thảo luận,đóng góp ý kiến, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm xem xét chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Hợp tác xã; chế độ chính sách đối với Công an cơ sở. Có hình thức hỗ trợ kinh phí phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức được cử đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Quy định rõ hơn về thời gian áp dụng thực hiện các chế độ đối với đề án Công an chính quy, lực lượng vũ trang bán chuyên trách.

Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cần có giải pháp cụ thể hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh đầu tư công trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn, có giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19; Tiếp tục quan tâm các giải pháp xây dựng nông thôn mới; phòng dịch bệnh trong môi trường học đường, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Xử lý việc khai thác đất mặt, đất dưới lòng sông. Đề nghị bổ sung quy định chi chế độ cho các lực lượng tham gia trực các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho các trường được công nhận đạt Trường chuẩn quốc gia mức độ 1,2.

BT: Nguyễn Thu