Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/8/2021, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X tổ chức kỳ họp thứ 2. Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kỳ họp diễn ra bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tỉnh đến các điểm cầu huyện, thành phố. Tại điểm cầu Tháp Mười có 3 đại biểu gồm: Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư huyện ủy Tháp Mười; Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Thắng Lợi xã Mỹ Đông.

Tại kỳ họp này, sau khi xem Video báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND tỉnh những tháng đầu năm và phương hướng những tháng cuối năm 2021; Báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến ngân sách, đầu tư phát triển; đất đai, Giáo dục; Y tế; Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trên các lĩnh vực và Quy định mức chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh....các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, tham luận và nghe các Sở ngành liên quan trả lời báo cáo giải trình, làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm trên các lĩnh vực Kinh tế; văn hóa- xã hội....

Kỳ họp cũng đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực do Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình. Đa số các đại biểu đã thống nhất với dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X đã đề ra.

Qua 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

BT: NGUYỄN THU