Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày 20/8/2021, Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát Covid-19 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ An.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây và có khả năng lây nhiễm nhanh trong cộng đồng, đặc biệt nhiều ổ dịch mới trên địa bàn thị trấn Mỹ An. Trong ngày 20/8, Trung tâm Y tế huyện tiến hành lấy mẫu đối các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang được bố trí làm việc thuộc 38 đơn vị là các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan khác đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ An.

Việc lấy mẫu tầm soát nhằm chủ động sàng lọc, phát hiện nhanh các trường hợp mắc và nghi ngờ mắc Covid-19 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ An nhằm khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Biên tập: Hoàng Kha