Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Ngày 24/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Trần Thị Quý trao Quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoại và ông Trương Vĩnh Nghi.

Theo Quyết định, kể từ ngày 24/8/2021, bà Nguyễn Thị Kim Thoại - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; ông Trương Vĩnh Nghi - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Trong đợt này, Chủ tịch UBND huyện cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Lan giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Với vị trí vừa được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, bà Trần Thị Quý – Chủ tịch UBND huyện chúc mừng, đồng thời mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, vững chuyên môn cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Biên tập: Hoàng Kha