Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Họp trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Họp trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn

Sáng ngày 25/8/2021,Thường trực Huyện ủy cũng lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười họp trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các xã, thị trấn.

Tính đến nay, huyện Tháp Mười cộng dồn có 181 ca F0, có 8 khu vực có ổ dịch phong tỏa, các xã, thị trấn duy trì chốt kiểm soát theo dõi chặt chẽ. Công tác kiểm soát tại các chốt được siết chặt, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 05/9/2021.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười yêu cầu trong 10 ngày thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16, các ngành, địa phương tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn. Tăng cường quản lý người từ bên ngoài vào địa phương, tiếp tục tầm soát Covid-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao. Quản lý chặt công tác phòng dịch trong đám tang, các hoạt động thu mua nông sản, chấn chỉnh việc mua bán tự phát để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các chốt kiểm dịch cần kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng phương tiện luồng xanh để chở người từ vùng dịch về địa phương. Ngành y tế chủ đồng thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế tại cơ sở, các đối tượng thuộc các F phải tầm soát theo định kỳ. Các xã, thị trấn làm tốt công tác tiếp nhận gạo của Chính phủ, lập danh sách kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng. Từng thành viên Ban Chỉ đạo phải bám sát địa bàn, quyết tâm giảm vùng đỏ, chuyển trạng thái vùng vàng, cam sang vùng xanh, giữ vững địa bàn sạch để huyện chuyển sang trạng thái bình thường mới sau ngày 5/9./.

Bt: Nguyễn Thu