Xuất bản thông tin

null Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tháp Mười về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tháp Mười về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chiều ngày 31/8/2021, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tháp Mười về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của chính phủ và Nghị quyết 78 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp đoàn.

Tính đến ngày 25/8/2021, huyện Tháp Mười đã thực hiện chính sách giảm  mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các Công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động với số tiến là trên 1,3 tỷ đồng;  đã chi hỗ trợ cho 462 đối tượng trẻ em và người đang điều trị Covid-19 với tổng số tiền trên 379 triệu đồng; chi trên 7 tỷ 383 triệu đồng để hỗ trợ cho gần 11.000 người thuôc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động tự do và người bán vé số dạo trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, phân bổ 90 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các xã, thị trấn hỗ trợ đợt 1 cho  các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác xét hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được thực hiện công khai, minh bạch, đúng hướng dẫn theo tinh thần Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định 964 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đối với Nghị quyết 78 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, huyện Tháp Mười đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, huyện cũng gặp khó khăn do nguồn chi hỗ trợ lớn, ngân sách huyện không đáp ứng nhu cầu, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho huyện chi cho các đối tượng theo Nghị quyết 78 của HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị KimTuyến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Tháp Mười cần rà soát kỹ, tránh trường hợp chi sai đối tượng, cân đối ngân sách, chủ động nguồn lực, bám sát theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định, ưu tiên cho công tác phòng chống dịch./.

Bt: Nguyễn Thu