Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Phấn đấu đến ngày 15/9 không còn ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Phấn đấu đến ngày 15/9 không còn ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Sáng ngày 06/9/2021,Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười họp trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp này, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, phân công người phụ trách giám sát, quản lý chặt chẽ, đặc biệt là quản lý các ổ dịch cũ và khu phong tỏa; thiết lập chốt bảo vệ vùng xanh liên xã, tiếp tục tầm soát dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch, xây dựng kế hoạch liên kết giữa các vùng xanh, chủ động rà soát, điều động máy gặt đập về địa phương phục vụ thu hoạch lúa cho nông dân, tạo điều kiện cho người dân sản xuất, mua bán nông sản vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ngành giáo dục chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị năm học mới  đảm bảo công tác phòng chống dịch. Quyết tâm giữ vững vùng xanh và chuẩn bị phương án phục hồi kinh tế trên địa bàn, phấn đấu đến ngày 15/9/2021 Tháp Mười không còn ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng để cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới./.

Bt: Nguyễn Thu