Xuất bản thông tin

null Tháp Mười lấy mẫu xét nghiệm phòng chống Covid-19 cộng đồng có trọng tâm, trọng điểm lần 1 trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười lấy mẫu xét nghiệm phòng chống Covid-19 cộng đồng có trọng tâm, trọng điểm lần 1 trên địa bàn huyện

Sáng ngày 07/9/2021, huyện Tháp Mười tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống Covid-19 cộng đồng có trọng tâm, trọng điểm lần 1 trên địa bàn huyện cho  trên 4.950 người dân ở 13 xã, thị trấn với 496 mẫu xét nghiệm gộp.

Đối tượng lấy mẫu xét nghiệm phòng chống Covid-19 cộng đồng có trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn huyện lần này là Đại diện hộ gia đình. Tùy vào mức độ nguy cơ của từng vùng mà Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Tháp Mười cho chủ trương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với tỷ lệ phù hợp. Trong đó vùng đỏ tiến hành lấy mẫu 100% số hộ trong khóm, ấp có nguy cơ cao làm xét nghiệm gộp; vùng cam là 50% số hộ trong khóm ấp có guy cơ cao làm xét nghiệm gộp; vùng vàng là 20% số hộ trong khóm ấp có nguy cơ cao làm xét nghiệm gộp và vùng xanh lấy mẫu khoảng 10% số hộ trong khóm ấp, ưu tiên những người thuộc nhóm nguy cơ cao như Dân cư nơi đông người, người bán lẻ, tiểu thương, Shipper.

Sau 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng có trọng tâm, trọng điểm lần 1, huyện Tháp Mười tiếp tục tổ chức lấy mẫu xát nghiệm lần 2 vào ngày 10/9/2021 nhằm sớm phát hiện, bóc tách các ca bệnh F0 ra khỏi cộng đồng, tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, góp phần chung tay cùng địa phương phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa cuộc sống người dân chuyển sang trạng thái bình thường mới./.

Bt: Nguyễn Thu