Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Lãnh đạo huyện kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Lãnh đạo huyện kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện

Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Công an huyện đã có buổi kiểm tra các chốt kiểm soát dịch Covid-19, chốt bảo vệ vùng xanh tại xã Mỹ An, Mỹ Đông, Tân Kiều và thị trấn Mỹ An.

Qua kiểm tra cho thấy, xã Mỹ Đông đã thực hiện tốt việc lập chốt bảo vệ vùng xanh trên địa bàn. Riêng xã Mỹ An, Tân Kiều và thị trấn Mỹ An, còn một số chốt kiểm soát đóng vẫn chưa hợp lý, chốt không có người liên hệ hoặc không có thông tin cần liên hệ khi gặp các trường hợp thật sự cần thiết.

Bà Trần Thị Quý yêu cầu các địa phương cần chấn chỉnh, tìm phương án thiết lập các chốt sao cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, nhất là việc lưu thông hàng hóa và các trường hợp đặc biệt khác trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Việc thiết lập các chốt kiểm soát, Chủ tịch UBND huyện giao Công an huyện chủ trì, hướng dẫn để các địa phương thực hiện tốt.

Biên tập: Hoàng Kha