Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Thành lập 05 Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Thành lập 05 Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, huyện Tháp Mười thành lập 05 Trạm Y tế lưu động để phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Các Trạm Y tế lưu động được đặt tại: Điểm phụ Trường Tiểu học Mỹ An 2, Khóm 2, thị trấn Mỹ An; Nhà văn hóa Ấp 6 Kênh Hội, xã Trường Xuân; Nhà văn hóa ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí; Nhà văn hóa Ấp 1, xã Đốc Binh Kiều và Ban nhân dân ấp Mỹ Điền, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười.

Trạm Y tế lưu động là một tổ chức thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, quản lý, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Việc vận hành của các Trạm Y tế lưu động được thực hiện theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/08/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19.

Biên tập: An Nam